تماس با ما:

09125350146

14 شهریور, 1400

ویلا واقع درپلور کیادشت

ویلا واقع درپلور کیادشت با دید بسیار…

14 شهریور, 1400

زمین مسکونی قطعه ۶۵ شمالی

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه ۲۵۹ شمالی

مساحت: ۴۴۹ متر مربع امتیازات : دارای…

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه ۴۴

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه۴۳

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۵۷

امتیازات: سند تکبرگ با کاربری مسکونی و…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۱۵

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۲۴۲

امتیازات دارای سند تکبرگ با کاربری مسکونی…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۲۶

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

30 فروردین, 1400

زمین مسکونی با سند تک برگ

۱۱۶۰ زمین با سند تکبرگ و کاربری…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.