۲۳ فروردین, ۱۴۰۱

زمین مسکونی قطعه 159

قطعه : ۱۵۹ مساحت: ۳۵۰ متر مربع…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۲۷۹

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۱۶۸ شمالی

مساحت : ۳۵۰ متر مربع امتیازات :…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۴۶۷

مساحت: ۳۷۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۴۶۸

مساحت: ۳۷۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۴۴۲

مساحت: ۳۵۰ متر مربع شمالی امتیازات: دارای…

۱ آذر, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 214

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱۴ شهریور, ۱۴۰۰

ویلا واقع درپلور کیادشت

ویلا واقع درپلور کیادشت با دید بسیار…

۱۴ شهریور, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۶۵ شمالی

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱ خرداد, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۲۵۹ شمالی

مساحت: ۴۴۹ متر مربع امتیازات : دارای…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.